Kontakti

Osnovni podaci o poduzeću

DARNA d.o.o.
52210 Rovinj-Rovigno
Hrvatska

Proizvodnja:
Carducci 7
52210 Rovinj-Rovigno
Hrvatska

Tel: 385-52-813-228
Fax: 385-52-841-025

E-mail:
darna@pu.t-com.hr

Članovi Uprave:
mr. Katerina Latinović

Darko Latinović
Miloš Ladavac

Direktor:
Miloš Ladavac

Djelatnost:
Proizvodnja jakih alkoholnih pića i likera, poljoprivreda, trgovina i usluge

OIB: 61342567027

Kontaktirajte nas: